روش تدریس مبنا

روش تدریس، مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای هدایت فعالیت‌ها به‌ منظور دستیابی به اهداف آموزشی با‌...

روش تدریس مبنا

روش تدریس،مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای هدایت فعالیت‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف آموزشی با‌توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می‌کند. 

 

انواع روش‌های تدریس
 

روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم 

 1. روش یادسپاری: ایجاد مهارت دریافت درست اطلاعات و ذخیره‌سازی آن‌ها در حافظه توسط فراگیران، به‌منظور بازیافت و به‌کارگیری اطلاعات در فعالیت‌های مختلف علمی. هدف از این روش تدریس، تقویت و فعال نگه‌داشتن حافظه برای ارتباط و تفکر است.  

 2. روش نمایش علمی (آموزش مهارت‌های عملی): اساس این روش برمشاهده، تمرین و به‌کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در محیط آموزشی است. فراگیران در این روش مهارت‌های خاص را براساس دیدن، شنیدن و تمرین کردن به‌صورت فردی و جمعی می‌آموزند. 

روش‌های تدریس مبتنی بر تعامل 

 1. روش پرسش و پاسخ: یاددهنده با مطرح کردن سوالاتی که کنجکاوی فراگیران را برانگیزد، آنان را وادار به تلاش ذهنی می‌کند. یاددهنده نیز با هدایت تلاش ذهنی فراگیران، به کشف آگاهانه مسئله به‌طوری که نتیجه آن به خلاقیت و کسب دانش منجر شود، کمک می‌کند. هدف از روش پرسش و پاسخ، تشخیص و تحریک تفکر، تقویت قدرت استدلال، استفاده از تجارب و ایجاد اعتماد به نفس در فراگیران است.  

 2. روش ایفای نقش: یاددهنده بنا به موقعیت، هدف و موضوع درس از این روش استفاده می‌کند. افرادی که در روش ایفای نقش شرکت می‌کنند، عبارتنداز؛ معلم یا مسئول اجرا، فراگیران و مشاهده‌کنندگان. در واقع محیط کلاس به یک صحنه نمایش تبدیل می‌شود.  

 3. روش بحث گروهی: محور روش بحث گروهی، مباحثه و مناظره است. یاددهنده، منابعی را معرفی می‌کند تا فراگیران خود به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات بپردازند. در این روش علاقه و تسلط فراگیران به محتوا بسیار مهم است که درنتیجه توانایی اظهارنظر در جمع نیز در فراگیر ایجاد می‌شود. از دیگر اهداف این روش تقویت قدرت بیان، استدلال، تجزیه‌و‌تحلیل و تصمیم‌گیری است. 

 4. روش یادگیری مشارکتی (همیاری): در روش تدریس مشارکتی فرصتی برای فراگیران فراهم می‌شود تا مهارت‌های کارگروهی، مسئولیت پذیری، اجتماعی و تعامل را تجربه کنند. درواقع، یک مطلب مشترک را در گروه مطالعه می‌کنند و یادگیری خود را عمیق‌ترکنند سپس اطلاعات خود را در گروه‌ها به اشتراک می‌گذارند که سبب درک، فهم و تحلیل مطالب می‌شود. در انتها به نقد و بررسی مطالب می‌پردازند که بالاترین سطح یادگیری است. 

روش‌های تدریس مسئله محور 

 1. روش آزمایشگاهی: اساس این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است.به این معنی که چیزی به‌طور مستقیم آموزش داده نمی‌شود بلکه شرایطی فراهم می‌گردد تا فراگیران خود از طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند. 

 2. روش اکتشافی: روش اکتشافی رویکردی است که از طریق آن فراگیران تشویق می‌شوند که با محیط خود به تعامل بپردازند، یعنی با تفحص، دستکاری اشیاء و تفکر روابط بین پدیده‌ها را کشف کنند. 

 3. روش پروژه‌محور: پروژه معمولا بر اساس سوالات، مسائل یا چالش‌هایی آغاز می‌شود و این فرصت را به فراگیران می‌دهد تا بیاموزند. همچنین محتوای درسی خود را با شیوه‌های پژوهشی ترکیب می‌کنند و مراحل پژوهش را رفته، بازاندیشی می‌کنند و برای ارائه آماده می‌شوند. در واقع در یک جلسه نقش معلم در محدوده دانش‌آموزی اجرا می‌شود. 

روش‌های آموزش انفرادی 

 1. آموزش انفرادی تجویزشده: فراگیر موظف است به‌صورت انفرادی روی بخش‌هایی که برای او تجویز شده‌است، کار کند. وقتی یک بخش تمام شد باید به آزمون ضمیمه آن بخش پاسخ دهد و چنانچه نتیجه عملکرد او در آزمون رضایت‌بخش باشد، برای ادامه فعالیت‌ها به بخش بعدی هدایت خواهد شد. 

 2. آموزش انفرادی رایانه‌محور: آموزش چهره به چهره اتفاق می‌افتد، سپس یادگیری آنلاین در بستر فضای مجازی حاصل می‌شود و در کلاس‌های آنلاین بحث و گفتگو و تعامل بین یاددهنده و فراگیر ایجاد می‌شود.